menútancar
Habitatges República Argentina a Barcelona

Edifici de 29 habitatges entre mitgeres al barri de Sant Gervasi.

Habitatges República Argentina a Barcelona
Habitatges República Argentina a Barcelona

Habitatges República Argentina a Barcelona

El projecte organitza un edifici de 29 habitatges plurifamiliars en una parcel·la entre mitgeres a partir de dos volums diferenciats de planta baixa i cinc plantes pis. Un bloc dona enfront del carrer República Argentina i l'altre al carrer Sant Gervasi, donant lloc a un pati interior entre tots dos.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Lourdes Romeo Sus, Laura Quintana Fernàndez, Josep Maria Navarrete – Arquitecte

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures

Promotor

Grupo Castellví

Ubicació

Constructora

Dragados

Estat del projecte

Construït

Data inici

2016

Data final

2017

Superfície total

5583 m2
© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark

Un proyecto organizado en dos volúmenes

El conjunt del projecte alberga 29 habitatges de diferents tipologies organitzades en en dos volums (12 habitatges en el bloc que té accés des de Sant Gervasi i 17 habitatges al bloc que s’accedeix per República Argentina).

Els dos blocs comparteixen tres plantes sota rasant que ocupen el total de la parcel·la. Una d’elles es destina a trasters, sala de telecomunicacions i un espai comunitari; mentre les altres dues es destinen a aparcament amb una dotació de 38 places. L’accés a l’aparcament es produeix pel carrer Sant Gervasi, aprofitant el punt més baix del solar.

Els nuclis de comunicació vertical de tots dos blocs s’adossen a la façana interior, deixant lliures les façanes que donen al carrer.

Les façanes principals es resolen amb façana ventilada, una opció que busca donar una imatge singular a l’edifici alhora que donar resposta a la funcionalitat, assolellament, i escala urbana.

© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark
© Antonio Navarro Wijkmark