menútancar
320 habitatges i centre comercial

Una peça urbana d'alta densitat, amb diversitat d'usos, unitat formal i una imatge arquitectònica reconeixible.

Edifici Vilamarina a Viladecans
Edifici Vilamarina a Viladecans

Edifici Vilamarina a Viladecans

El complex està format per 320 habitatges distribuïts en 10 torres de 12 plantes i un gran sòcol de dues plantes que el sosté. El projecte engloba habitatges amb grans vistes sobre el parc, dúplexs i àmplies zones comunitàries. Un gran centre comercial en la seva base articula el conjunt amb un eix central com a carrer comercial interior.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Ricardo Sanahuja, Juan Manuel Sanahuja – Arquitecte

Equip

Cristina Maragall, Laura Quintana Fernàndez, Antonia Fernández, Antonio Cortines, Oriol Vañó – Arquitecte / Oriol Marín, Jordi Gatell – Arquitecte tècnic / Patricia Pino – Estudiant d'arquitectura

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, PGI Engineering – Enginyeria d'instal·lacions, Idom – Project manager, L35 Arquitectos – Interiorisme

Promotor

Sacresa, Metrovacesa

Constructora

Osha, Guinovart, Forcimsa, Conavinsa

Estat del projecte

Construït

Data inici

2003

Data final

2009

Superfície total

175767,21 m2
© José Hevia

UN PUNT DE REFERÈNCIA A VILADECANS

La nostra proposta per al projecte en el sector Vilamarina va buscar construir una peça urbana de densitat alta, concentració d’usos i, sobretot, unitat estructural i formal que convertís l’actuació en un element referencial. Amb això, preteníem enfortir la unió entre el nucli de Viladecans i l’estació de ferrocarril, mitjançant la continuïtat comercial dels carrers que relacionen tots dos extrems, la permanència d’un teixit residencial i la fortalesa d’una imatge arquitectònica recognoscible.

Un passeig peatonal. / © José Hevia

UN SÒCOL COMERCIAL

L’edifici es va dissenyar a partir d’un gran sòcol prismàtic de tres plantes que ocupava la totalitat del solar. La planta baixa, fonamentalment comercial, es va organitzar situant el petit comerç i les entrades als habitatges recolzats al carrer Germans Gabrielistas, que es va plantejar com un gran passeig per als vianants capaç de relacionar el conjunt amb el parc i la ciutat amb l’estació. El centre comercial, en canvi, es va situar adjacent a la carretera de la Vila.

L’eix central es va traçar paral·lel al carrer i amb les seves principals entrades en els extrems, abocades a l’estació i al nucli urbà, de manera que pogués arribar a funcionar com un carrer interior de comunicació entre Viladecans i l’estació.

L’interior del centre comercial funciona com una prolongació del carrer. / © José Hevia

FUNCIONANT COM UN PETIT BARRI

Els 320 habitatges del complex es van distribuir en 10 torres de 12 plantes, unides entre elles en planta primera i segona per una franja d’habitatges en dúplexs, situades sobre el petit comerç de Germans Gabrielistas, a fi de vitalitzar el passeig i dinamitzar el front del parc. Els habitatges de les torres, tres per replà, es van orientar a est i oest, prioritzant les vistes cap al parc per sobre de l’orientació sud i les vistes al parc agrícola del delta.

La voluntat d’unificar el conjunt ens va portar a la utilització de dos únics materials de façana, tant per al sòcol comercial com per a les torres. Vam triar un maó blanc esmaltat de gran lluminositat per als paraments cecs i un porcellànic fosc per a les façanes amb buits, l’oest amb finestres horitzontals i l’est amb terrasses envidrades donant al parc. El conjunt funciona com un petit barri, amb tots els equipaments i serveis necessaris i, al mateix temps, es vincula i enllaça amb el nucli històric de Viladecans donant continuïtat al creixement de la ciutat cap als nous sistemes de transport.

La voluntat d’unificar el conjunt porta a la utilització de dos únics materials de façana, tant pel sòcol comercial com per les torres. / © José Hevia