menútancar
Estudi per a la implantació del nou cementiri municipal a Cambrils

Un jardí de jardins. Nou model de cementiri i consolidació d'accés a través d'un nou parc fluvial de la Riera d'Alforja.

Cementiri Municipal de Cambrils
Cementiri Municipal de Cambrils

Cementiri Municipal de Cambrils

La imperiosa necessitat d'aïllar el nou cementiri del caòtic i sorollós entorn, ens va portar a concebre-ho com un jardí de topiària resguardat sota la protecció d'un frondós bosc de pins i palmeres.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Iván Sánchez Fabra, Guillem Matallanas, Antoni Monté Llopis – Arquitecte / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Estat del projecte

No construït

Data inici

2009

Superfície exterior

78000 m2

El solar triat per a la construcció del nou cementiri de Cambrils està situat en un extrem del conjunt urbà, al final del passeig que voreja la Riera d’Alforja i circumdat per l’autopista i l’autovia del Mediterrani. En l’actualitat el terreny té una topografia suaument ondulada i posseeix una vegetació dispar, fruit de l’ús anterior com a viver de plantes.

La imperiosa necessitat d’aïllar el nou cementiri del caòtic i sorollós entorn, ens va portar a concebre-ho com un jardí de topiària resguardat sota la protecció d’un frondós bosc de pins i palmeres. Per a això dissenyem els enterraments com a petites agrupacions circulars, tancades en si mateixes i envoltades de tanques retallades de diferents espècies. Aquestes agrupacions es disseminen pel solar de manera aleatòria component una estructura laberíntica. Es pretén posar en relleu la presència constant de la vegetació entre els diferents espais i recorreguts.

El gran sostre arbori que componen els pins i les palmeres filtra la llum del sol i delimita l’espai en altura per a aconseguir dotar al cementiri d’un aire íntim i recollit. El sotabosc està format per espècies autòctones arbustives de port mitjà. A l’interior dels espais circulars de sepultura, la vegetació es complementa amb plantes ornamentals, aromàtiques i entapissants, per a donar una escala més humana a aquests espais.

Els recorreguts s’organitzen jeràrquicament en tres nivells. Un camí de servei per a vehicles, amb un recorregut perimetral tancat en anell; un passeig central sota els arbres per als visitants, amb un recorregut en espina que discorre entre la vegetació i les sepultures, i els camins secundaris, que connecten de manera transversal els espais de sepultura amb el camí principal i amb el passeig sota els arbres. Les àrees de servei del cementiri com l’administració, el crematori, els magatzems i l’aparcament es dissenyen així mateix com a masses circulars de topiària que alberguen en el seu interior les diferents construccions. La vegetació que conforma les tanques és variada i pretén en la seva singularitat assenyalar l’ús de cada peça.