menútancar
Edifici Can Bisa a Vilassar de Mar

Edifici de 14 habitatges de protecció oficial i un equipament cultural.

Edifici Can Bisa a Vilassar de Mar
Edifici Can Bisa a Vilassar de Mar

Edifici Can Bisa a Vilassar de Mar

Can Bisa és una “Torre d'Indiano” de finals del segle XIX actualment propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Envoltada d'un petit jardí, s'asseu sobre la Riera de Cabrils i ocupa parta d'una illa en la qual existia també una fàbrica, en l'actualitat ja derrocada. El seu valor històric i patrimonial i la posició estratègica que ocupa en el conjunt urbà van fer que el consistori la considerés idònia per a situar-hi un equipament cultural i al mateix temps proposés completar el conjunt amb un edifici d'habitatges protegits.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran – Arquitecte

Equip

Eva Polío, Oriol Vañó – Arquitecte / Diana Calicó Soler, Elisabeth Torregrosa Avilés – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista

Col·laboradors

STATIC Ingeniería – Enginyeria d'estructures, SJ12 – Enginyeria d'instal·lacions, Carme Balada – Ceramista

Promotor

Ajuntament de Vilassar de Mar, Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes

Constructora

EMCOFA

Estat del projecte

Construït

Data inici

2009

Data final

2011

Superfície total

1845 m2

Rehabilitació

255 m2

Premis

I Premis Puig i Cadafalch del Maresme – Can Bisa, IV Mostra d’Arquitectura del Maresme – Can Bisa
© Andres Flajszer

CAN BISA

El desenvolupament del programa de l’equipament va demostrar la impossibilitat de donar cabuda a la totalitat d’usos a l’interior de Can Bisa, per la qual cosa es va destinar bàsicament a despatxos municipals i diferents seus de clubs i entitats, situant els de major superfície als baixos de l’edifici d’habitatges.

El Pla General determinava per als habitatges dos volums units en forma de L però d’altures diferents per a respectar els diferents gàlibs dels carrers. Així mateix, determinava que tots dos s’assentessin sobre una base de major dimensió que destinem a albergar un petit auditori, diverses sales de reunions i un bar.

© Andres Flajszer

CAN BISA

Va ser voluntat del projecte unificar el volum mitjançant una única coberta en arracada, construir una façana contínua cap als carrers des de les quals s’accedeix als habitatges i articular la volumetria interior per a afavorir la relació amb la casa. El passatge que es genera entre la Torre d’Indiano i l’edifici d’habitatges es converteix en l’accés principal al conjunt. La seva dimensió li atorga el caràcter d’un pati i juntament amb els jardins al voltant de Can Bisa conforma una cadena d’espais per al temps lliure i l’oci que complementen l’oferta d’activitats de l’equipament. Uns tests creats expressament per la ceramista Carme Balada ordenen el conjunt.

Tant l’edifici d’habitatges com la casa es tracten amb un acabat superficial d’estuc blanc texturitzar en franges d’amplària variable i acabats diferents. Els balcons i pòrtics són metàl·lics i les gelosies, ceràmiques. En una de les façanes es recupera de manera testimonial un fragment del tester de l’antiga fàbrica.

© Andres Flajszer