menútancar
Ampliació del cementiri Metropolità de Roques Blanques al Papiol al Parc Natural de Collserola

Una intervenció paisatgística innovadora per a un nou model de sepultura efímera basada en la natura.

Camí del bosc al Cementiri de Roques Blanques al Parc Natural de Collserola, Barcelona
Camí del bosc al Cementiri de Roques Blanques al Parc Natural de Collserola, Barcelona

Camí del bosc al Cementiri de Roques Blanques al Parc Natural de Collserola, Barcelona

Un nou model de cementiri, un camí al bosc que reactiva un racó del parc natural de Collserola, convertint-se en el millor lloc on dipositar les cendres. Un marge tecnificat que combina materials morts i vius, solució 100% biodegradable que s'adapta a la dinàmica natural del bosc.

Autors

Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Iván Sánchez Fabra – Arquitecte

Equip

Livia Valentini, Carmen Guerrero – Arquitecte i paisatgista / Elisabeth Torregrosa Avilés, Laura Luque Pan – Arquitecte tècnic / Dolors Feu – Enginyera tècnica agrícola i paisatgista / Marta Sanz Cuso – Arquitecte

Col·laboradors

Naturalea – Consultor en bioenginyeria i tècniques de rehabilitació de paisatge, Cave Terram – Consultor mediambiental, WorldNature – Consultor en conservació de la natura i consciència medioambiental

Promotor

GIC – Áltima

Constructora

Naturalea, Excavacions Petit, Santin Jardineria i Paisatge

Estat del projecte

En curs

Data inici

2017

Superfície total

8909 m2

Premis

WAF 2021 – Camí del bosc, Premios Arquitectura 2021 CSCAE – Camí del bosc, Premis Catalunya Construcció 2018 – Camí del Bosc

MÉS DE 40 ANYS D'HISTÒRIA

El projecte se situa en el cementiri comarcal de Roques Blanques, al municipi del Papiol de Barcelona. L’equipament té una parcel·la de 50 Ha integrada dins de l’àmbit del parc natural de Collserola i actualment ocupa un 30% de l’àrea disponible. Aquesta actuació correspon al desenvolupament de l’agrupació 6, amb una superfície de 2.000 m² i consisteix en generar una gran terrassa verda molt allargada amb un camí, el Camí del bosc, preparat per a albergar un total de 1.100 noves sepultures.

Aquesta intervenció basada en el respecte i la conservació del medi ambient en el marc natural del parc de Collserola, forma part de l’última ampliació del cementiri de Roques Blanques, inaugurat en 1985 amb la recuperació de la masia de Can Tintorer i la primera agrupació, corresponent a un dels primers projectes fets per batlleiroig.

CONSTRUINT AMB LA NATURA: 'EL MURO KRAINER'

En els últims anys les sepultures tradicionals basades en l’enterrament dels difunts com a tombes, panteons, nínxols, osseres i columbaris, han anat perdent demanda en favor d’un interès creixent per la incineració i nous ritus familiars de comiat a partir de les cendres, que permeten noves formes de sepultura amb un menor impacte ambiental. Serveixen d’exemple altres agrupacions desenvolupades a Roques Blanques en l’última dècada com el Bosc de la calma, els Arbres familiars o la Font del Repòs.

En aquest cas, es proposa un sistema innovador basat en la bioenginyeria aplicada al paisatge per a crear el Camí del bosc, i el Jardí de les papallones. Per a això s’utilitza el mur Krainer, una solució que presenta molts avantatges: és un sistema de contenció natural que genera una gran terrassa verda situada en el vessant nord de la serra de Collserola i inclou un espai adequat i accessible per a les noves sepultures. També permet respectar i incorporar la vegetació arbòria existent, a més d’incorporar noves plantacions amb espècies pròpies del lloc. El seu disseny està pensat perquè es construeixi ràpidament amb materials naturals de l’entorn pròxim.

És una tecnologia que combina materials morts i vius i que sol dir-se “entramat viu” doble. Aquesta evoluciona al llarg del temps, posant en relació la mateixa degradació dels elements morts (l’entramat de troncs) amb l’arrelament i el creixement dels elements vius (les noves plantes arbustives). Una dinàmica natural que evoca el cicle de la vida, el concepte de la qual és intrínsec a la idiosincràsia dels cementiris: un punt de trobada al llarg del temps entre les persones vives i els seus ancestres.

Aprenent dels castors, que es construeixen els seus refugis a partir de troncs, branques i terra, amb els quals generen veritables construccions d’enginyeria ecològica i biodegradable formalitzant-se com a preses d’aigua en els marges dels rius. Així funciona el mur Krainer proposat en el Camí del bosc, com un mur de contenció a partir d’un doble entramat de troncs de castanyer.

© Jordi Surroca
Una intervenció basada en el respecte i la conservació del medi ambient en el marc natural del parc de Collserola. / © Jordi Surroca
Al Camí del bosc s'utilitza una tecnologia innovadora 100% biodegradable que respon a les necessitats pròpies del projecte, alhora que millora i reforça l'ecosistema del Parc Natural de Collserola Livia ValentiniPaisatgista, Arquitecta / Paisatge / Senior Project Director

CONSTRUINT PER A LA NATURA: “EL JARDÍ DE LES PAPALLONES”

El mur Krainer es converteix en el lloc més adequat per a situar el denominat Jardí de les papallones, un nou espai de sepultura que alberga espècies vegetals específiques i permet crear un entorn aromàtic apropiat per a donar vida a una gran varietat d’insectes pol·linitzadors, entre ells, les papallones.

Aquest sistema s’ha dissenyat tenint en compte la importància de l’orientació i la protecció enfront dels agents atmosfèrics com el vent, convertint-se en un lloc protegit i intensament assolellat que permet assegurar una floració generosa i prolongada durant l’any i posa a resguard la fauna útil del lloc. Per a afavorir la presència de les papallones s’han seleccionat espècies arbustives i herbàcies amb floracions cridaneres i cromatismes intensos i contrastats. Aquestes espècies produeixen el nèctar que serveix d’aliment principal dels individus adults i proporciona fulles comestibles per a nodrir als individus en estat larvari.

La vegetació seleccionada és autòctona i adaptada a les condicions locals. S’han plantat espècies com el romaní, l’espígol, l’espernallac, els dorycniums i les farigoles, fent referència a les brolles de caràcter mediterrani, acompanyant-les d’altres plantes herbàcies com l’orenga, la camamilla i la matricària marítima, tan apreciades per als nostres petits insectes.

El Jardí de les papallones actua com un veritable potenciador de biodiversitat que revitalitza els espais d’ús del parc natural de Collserola, funcionant com a recurs educatiu per a observar i identificar la flora i fauna del nostre entorn i convertint-se en un espai dinàmic i obert que col·labora amb la sensibilització dels ciutadans i els acosta a la natura.

© Jordi Surroca
El doble entramat viu és una solució 100% biodegradable que s’adapta a la dinàmica natural del bosc. / © Jordi Surroca
Premis

El Camí del bosc del Cementiri de Roques Blanques rep el premi EMAS 2018 a la millora del comportament mediambiental.

Llegir més
El Camí del bosc del Cementiri de Roques Blanques rep el premi EMAS 2018 a la millora del comportament mediambiental.
Premis

El Camí del bosc, al cementiri de Roques Blanques, guanya el premi Catalunya Construcció 2018 a la innovació.

Llegir més
El Camí del bosc, al cementiri de Roques Blanques, guanya el premi Catalunya Construcció 2018 a la innovació.