menútancar
Departament
Tipologia
Matriu
Projecte Ciutat País Any Estat Superfície Departament Tipologia Matriu
#
Ordenació del front urbà de Viladecans al delta del Llobregat
Viladecans, Barcelona Espanya 2006 Aprovat definitivament 577.100 m2 Planejament
Vores de la ciutat
Aigua
#
Parc Central de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès, Barcelona Espanya 1989 Aprovat definitivament 165.640 m2 Paisatge
Planejament
Vores de la ciutat
Illa de Calor