menútancar
Agenda 25/05/2022

Visita guiada als projectes de batlleiroig a Vilafranca del Penedès.

Visita guiada als projectes de batlleiroig a Vilafranca del Penedès.
Connexió urbana i nou espai de centralitat sobre l’eix de la via del ferrocarril a Vilafranca del Penedès. / © Jordi Surroca

El proper dijous 26 de maig hi haurà una visita guiada al parc sobre el cobriment del ferrocarril de Vilafranca del Penedès en què s’aprofitarà per explicar la infraestructura verda en les intervencions al carrer Comerç i a la rambla de la Girada.

La visita guiada anirà a càrrec d’Anna Salamé, de Nou Verd, l’empresa responsable de les obres d’enjardinament del parc, i les explicacions dels nous projectes a càrrec de Mercè Lorente, arquitecta de batlleiroig.

El parc sobre el cobriment del ferrocarril és un nou espai lliure guanyat sobre les vies del tren que introdueix l’efecte “cool island” dins de la ciutat a través d’un parc lineal. El parc afavoreix la qualitat ambiental de l’entorn mitigant l’efecte d’illa de calor. Maximitza la cobertura verda i l’ombra, absorbint la radiació solar. Acumula aigua de reg i de pluja i, en el procés d’evapotranspiració, genera frescor a l’ambient.

A la visita guiada s’explicarà com s’ha naturalitzat la cobertura de la via, quins criteris s’han tingut en compte, i quin tipus de plantacions s’hi poden trobar. La visita començarà a les 18.30h, davant l’Arxiu Històric Comarcal.

Des d’allà s’iniciarà un petit recorregut en què s’aniran fent aquestes explicacions, i s’anirà fins a l’edifici de l’Enològica, on s’explicaran amb més detall les properes intervencions del carrer Comerç i del primer tram de la rambla de la Girada.