menútancar
Projectes 29/09/2022

S’aprova inicialment el projecte de transformació de l’eco-illa laMercedes

S’aprova inicialment el projecte de transformació de l’eco-illa laMercedes

El passat 20 de setembre es va aprovar inicialment el nou planejament per a la transformació de l’entorn de l’antiga fàbrica de Mercedes Benz, un projecte de Batlleiroig, fruit del conveni signat entre Conren Tramway, propietari del sòl, i l’Ajuntament de Barcelona.

Un planejament per a reactivar el recinte industrial amb nova activitat econòmica i residencial, que contribueix al gran projecte de regeneració urbana del Bon Pastor i el Besòs. Es proposa un barri mixt, compacte i inclusiu; un lloc per a treballar, jugar i viure en un recinte industrial i cultural, preparat per a combatre l’emergència climàtica.

A laMercedes es crea un barri d’usos mixtos que combina 60% d’habitatge (el 40% de preu assequible) amb 40% d’activitat econòmica, que inclou no només oficines i equipaments centrats en l’educació i en el coneixement, sinó també un tipus d’activitat específic centrat en la indústria 4.0 i creativa, la innovació, la recerca i la sostenibilitat.

L’aposta per un barri pensat per a la mobilitat sostenible es tradueix en un espai públic pacificat i permeable, noves places i zones verdes, amb circulació exclusiva de vianants i bicicletes i amb connexió perimetral eficient a la xarxa de metro i rodalies que enllaça el barri amb tota l’àrea metropolitana.

El planejament s’ha entès en els seus vessants urbanístics, socials, econòmics i ambientals com una oportunitat única per a treballar des de la seva gènesi en les premisses de l’urbanisme inclusiu: la construcció d’una ciutat que integra, que facilita vida quotidiana i que fomenta l’intercanvi social en un entorn d’alta qualitat urbana.

Descobreix més sobre laMercedes.