menútancar
Projectes 21/01/2022

Les obres de les oficines Entegra avancen ràpidament al 22@!

Les obres de les oficines Entegra avancen ràpidament al 22@!

El primer edifici amb façana de fusta carbonitzada del 22@ ja està en la fase final de la seva construcció. Un edifici d’oficines de consum gairebé zero en el 22@ que fomenta la mobilitat sostenible dels seus usuaris i la relació amb elements naturals a l’entorn de treball.

Gràcies a la seva façana de fusta carbonitzada que redueix la petjada de carboni de l’edifici i una sèrie de mesures passives que disminueixen la seva demanda energètica, el projecte obté la certificació LEED Gold.

Cada espai del projecte està pensat per a aportar benestar als seus usuaris. Totes les plantes disposen d’espais en contacte amb terrasses i vegetació, de manera que es promou la biofília i s’intensifica la relació de les oficines amb els espais exteriors.

A l’interior, es cuiden al detall els acabats i es mantenen les instal·lacions i els forjats vists, incorporant una solució nova d’encofrat amb textura irregular per a la millora del condicionament acústic.

Descobreix més sobre les oficines Entegra.