menútancar
Premis 16/11/2015

El nostre projecte del cementiri municipal de Roques Blanques ha rebut el Premi a la Millor Iniciativa Mediambiental.

El nostre projecte del cementiri municipal de Roques Blanques ha rebut el Premi a la Millor Iniciativa Mediambiental.

El nostre projecte del Cementiri Municipal de Roques Blanques ha sigut guardonat amb el Primer Premi a la categoria “Millor Iniciativa Mediambiental” dins del II Concurs de Cementiris d’Espanya 2015.
El cementiri de Roques Blanques es caracteritza per ser el Cementiri Públic de major importància -pel que fa a dimensió i capacitat- i per ser modèlic, tant pel seu sistema mixte de gestió com per la seva integració mediambiental dins del Parc de Collserola.

Des de Batlle i Roig Arquitectes volem contribuir a la difusió d’aquest reconeixement otorgat a ĀLTIMA i felicitar-los per la seva aposta continua per la innovació i el respecte al medi ambient.

El projecte d’implantació, a càrrec de Batlle i Roig Arquitectes, destaca per l’acurada adaptació a la topografia de l’entorn i per la integració mediambiental a l’entorn frondós en el qual es troba immers.

La integració Paisatgística es va aconseguir mitjançant l’ús del llenguatge agrícola tradicional: talussos, murs de contenció i bancals que organitzen els diversos espais de reflexió. També s’utilitza la vegetació endèmica de la zona combinada amb la vegetació pròpia del jardí mediterrani.

Aquest llenguatge vegetal és un dels pilars del caràcter mediambiental del cementiri. El valor i el respecte per l’espai natural són el fil conductor de l’activitat de l’equipament: iniciatives com el Bosc de la Calma, l’Arbre familiar, el Columbari de Terra, el Jardí i la Font del Repòs són clars exemples de la seva aposta mediambiental, utilitzant maneres més respectuoses d’integrar aquesta activitat al Medi Ambient.

tv3
TV3_2

TV3 “Cementiris d’Última Generació”
TV3 “El cementiri més Ecològic”