menútancar
Projectes 27/10/2021

Comença la posada en obra de la nova estructura metàl·lica de les oficines a Carretera del Prat.

Comença la posada en obra de la nova estructura metàl·lica de les oficines a Carretera del Prat.

Ahir va començar el muntatge de les 8 encavallades que suportaran l’ampliació de dues plantes del nostre nou projecte a Carretera del Prat per a Heptaprim.

Es tracta d’una reforma de batlleiroig que suposa una ampliació d’un edifici existent destinat inicialment al emmagatzematge de vehicle lleuger per al seu nou ús d’oficines.

Les cintres metàl·liques, de 32 m de llarg i 16,5 Tn cadascuna, han estat elevades a més de 15 m per al seu muntatge sobre la línia de pilars existents. La nova estructura s’ha dissenyat responent a la necessitat d’ampliació de dues noves plantes però minimitzant l’impacte i la sobrecàrrega a l’estructura de l’edifici existent. 

Redueix la necessitat de reforç de l’estructura existent, permet tenir una planta lliure de pilars, generant un espai de treball diàfan òptim per a l’ús d’oficines i gràcies a la industrialització de l’encavallada a taller, permet reduir el temps de construcció i compaginar amb altres treballs in situ.

Una fita important a l’obra, fruit de l’esforç d’un gran equip de professionals format per BIS Structures, Vopi 4, TRAM-ARQ, A3AT i SCS Enginyeria.