menútancar
Publicació 13/07/2020

Ja està disponible el Yearbook del 2019.

Ja està disponible el Yearbook del 2019.
Yearbook 2019 és el resum d’un any en què hem continuat creixent, innovant i canviant.

Finalitzàvem el 2019 amb una plantilla de 115 treballadors —65% de plantilla femenina— i un rècord de facturació. Amb molts projectes en curs i la voluntat expressa de continuar INNOVANT per a poder donar la resposta adequada a cadascuna de les situacions que se’ns plantegen. Vam intervenir de forma molt activa en la 1ª Cimera Catalana d’Acció Climàtica i per a això vàrem preparar un text que explicava el nostre posicionament en relació a l’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA —Merging City and Nature—, i que es va convertir en l’objecte central de la nostra publicació anual, el Yearbook.

Aquest llibre ha estat elaborat gràcies a l’esforç conjunt de tot l’equip de Batlleiroig. És una mostra del camí ja recorregut i del nostre compromís diari amb el medi ambient i amb aportar solucions honestes i rigoroses a les necessitats dels nostres clients. Mostra també el camí a seguir, els compromisos de futur ja adquirits en els nostres camps habituals de treball i revela l’actitud d’innovació i millora contínua que, creiem, ens caracteritza.