batlleiroig_news_habitatges-llafranc

NOUS HABITATGES AL FAR DE LLAFRANC

Aquest mes de novembre hem redactat el projecte bàsic per al projecte de 49 cases unifamiliars a la muntanya de Sant Sebastià, propera al far de Llafranc.

En un solar caracteritzat per un fort relleu, una densa pineda i vistes al mar mediterrani, hem plantejat un projecte amb cases aïllades i aparellades on la seva secció graonada  ens ha permès una òptima adaptació a la topografia, minimitzant el impacte paisatgístic de la intervenció, reduint els moviments de terres i conservant la major part de la vegetació existent al solar.

Aquestes noves vivendes, fomentaran  la relació entre l’exterior i l’interior, entre les cases i la vegetació conservada, a partir de diferents espais intermedis, patis, terrasses i pèrgoles.

Renders: sbda

×

Comments are closed.