opensessionlandscape_Enric_Batlle_cartel-reduced

ENRIC BATLLE CONFERENCIANT DE L’OPEN SESSION ON LANDSCAPE, UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI FIRENZE

Enric Batlle impartirà una conferència el proper dia 12 de Maig a la Università degli estudi a Firenze, en el marc de l’OPEN SESSION ON LANDSCAPE #9.

Una conferència, amb el Paisatge i el marc urbà de la Metròpoli com a fils conductors, impartida dins del pla d’estudis d’Arquitectura del Paisatge, pel Doctorat en arquitectura del Màster en Ciències de l’Arquitectura del Paisatge i del Màster de Paisatgisme.

×

Comments are closed.

opensessionlandscape_Enric_Batlle_cartel-reduced

ENRIC BATLLE CONFERENCIANTE DEL OPEN SESSION ON LANDSCAPE, UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI FIRENZE

Enric Batlle impartirá una conferencia el próximo dia 12 de Mayo en la Università degli estudi a Firenze, en el marco del OPEN SESSION ON LANDSCAPE #9.

Una conferencia, con el Paisaje y el marco urbano de la Metrópoli como hilos conductores, impartida dentro del plan de estudios de Arquitectura del Paisaje, para el Doctorado en arquitectura del Máster en Ciencias de la Arquitectura del Paisaje y del Máster de Paisajismo.

×

Comments are closed.

opensessionlandscape_Enric_Batlle_cartel-reduced

ENRIC BATLLE LECTURES AT OPEN SESSION ON LANDSCAPE, UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI FIRENZE

Enric Batlle lectures next May 12  at the Università degli estudi a Firenze, at the OPEN SESSION ON LANDSCAPE #9 sessions.

A Conference, with Landscape and Metropolitan urban environment as connecting thread, will be imparted for the curriculum in Landscape Architecture of the PhD in Architecture, University of Florence; a program sponsored by the Department of Architecture, in collaboration with the Master of Science in Landscape Architecture and Master in Landscape.

×

Comments are closed.

opensessionlandscape_Enric_Batlle_cartel-reduced

ENRIC BATLLE LECTURES AT OPEN SESSION ON LANDSCAPE, UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI FIRENZE

Enric Batlle lectures next May 12  at the Università degli estudi a Firenze, at the OPEN SESSION ON LANDSCAPE #9 sessions.

A Conference, with Landscape and Metropolitan urban environment as connecting thread, will be imparted for the curriculum in Landscape Architecture of the PhD in Architecture, University of Florence; a program sponsored by the Department of Architecture, in collaboration with the Master of Science in Landscape Architecture and Master in Landscape.

×

Comments are closed.