CUIMPB_Biophilic cities

Biophilic cities. Regenerar la ciutat amb la renaturalització.

Enric Batlle participarà el dia 11 de Desembre a les jornades “Biophilic Cities: Regenerar la ciutat amb la renaturalització. Estratègies, eines i gestió per la biociutat”. Organitzades pel CUIMP Barcelona – Centre Ernest Lluch sota la direcció de Carles Llop, doctor arquitecte, professor d’urbanisme DUOT, ETSAV-UPC i Eloi Juvillà, arquitecte del Servei de Equipaments i Espai Públic, Diputació de Barcelona.

La ponència sota el lema “Experiències: biodiversitat, paisatge i projecte de ciutat” obre una taula de debat amb diverses personalitats del sector.

Lloc de realització:

Sala Mirador.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Montalegre, 5. Barcelona.

Contingut:

L’Organització Mundial de la Salut en l’informe de la Comissió sobre determinants de la salut (2008), apunta que un entorn físic saludable és essencial per garantir l’equitat en salut i recomana vetllar per tal que la planificació urbana promogui estils de vida saludables i entorns segurs.

Les infraestructures ecosistèmiques són una eina estructural, per millorar la qualitat de l’hàbitat urbà en l’espai públic i privat de la ciutat i les conurbacions urbanes, al servei d’una gestió renovada dels projectes públics i privats.

El curs aprofundirà sobre els seus continguts i tècniques i presentarà una gamma d’investigacions i projectes urbano-ecològics que s’estan desenvolupant en el context urbà actual.

El programa es centra en quatre temes -hàbitats, l’ambient, la salut i la història de la regeneració de la natura en la ciutat- amb ponents d’una varietat de disciplines: l’ecologia, la biologia evolutiva, ecosiologia, l’urbanisme, els projectes, i la conservació i gestió de la ciutat, tant en els espais públics com el sistema més general d’espais oberts i infraestructura ecològica.

El curs s’organitzarà amb tres master class i tres ponències-debats preparades prèviament mitjançant la presentació de guions de debat. Els ponents i participants a les sessions de debat provenen d’universitats, agències governamentals, oficines privades, grups de conservació sense finalitats de lucre, i empreses de consultoria.

Biophilic Cities

×

Comments are closed.